BIRD SONG DIAMOND

Bird Song Diamond

Bird Song Diamond meditation: Los Angeles > Belgrade > Tokyo

September 13th, 12:00 PST, 21:00 CET

Bird Song Diamond — a live networked audio-visual composition of a long-term collaborative art-science work initiated by evolutionary biologist Charles Taylor. Victoria Vesna (Los Angeles) and members of the UCLA Art Sci collective will be performing a new version that addresses the language of birds and communication networks between humans during these pandemic times.

After a short introduction that includes Dr. Taylor and curator Maja Ćirić, Victoria Vesna (LA) will be joined by John Brumley (Napa, California), Ivana Dama and Clinton Van Arman (LA) — they will improvise from four locations in real time using sound clips from Itsuki Doi (Japan) and Jasna Jovićević (Serbia). This experimental session invites the audience to listen to bird songs along with the ever-increasing complexity of technological birds – drones, helicopters, planes and languages – English, Serbian, Japanese and Chinese.

In collaboration with Harvestworks NY

Exhibition:

Bird Song Diamond Belgrade
_Inteligencija IO_
September 1-14
Magacin
Kraljevića Marka 6
Belgrade, Serbia

BELGRADE: PREDSTAVLJAMO UČESNIKE ART+SCIENCE LAB 2020 📢👾📢

✨Dijamant pesme ptica i Akvarijum buke / Nacionalna + selekcija✨

✨Dijamant pesme ptica: akustično mapiranje tehnološke mreže pesme ptica Cilj ovog projekta je razumevanje jezika ptica − počevši od onih sa jezicima koji deluju kompleksno, ali kojima se ipak možemo baviti. Sa savremenim kompjuterskim napretkom u jezičkoj analizi i novom svešću o tome koliko su sofisticirana ostala bića, gramatika (a možda i značenje) pesme ptica deluje dostižno. Svaka instalacija je specifični habitat i oslikava njegovo okruženje i ekologiju. 

✨Akvarijum buke Ekološka kriza je ljudska kriza. Okeani se ne smeju posmatrati kao ravne plave površine koje služe kao jame da u njima ostavljamo sve svoje antropogene ostatke. U okeanima živi veliki broj organizama i neki od njih pate zbog našeg otpada i buke. Mnoge osobe su svesne velikih sisara, poput kitova i delfina, ali uglavnom nismo svesni za nas duboko skrivene, nevidljive i nečujne sredine. Stoga smo u ovoj instalaciji napravili 3D planktone u veličini kita.Dr Viktorija Vesna je umetnica i profesorka na Odeljenju za dizajn i medijsku umetnost Univerziteta Kalifornije u Los Anđelesu (UCLA). Takođe je i direktorka Art|Sci centra pri Fakultetu umetnosti i Kalifornijskom institutu za nanosisteme (CNSI) 

Više detalja o radu i ovogodišnji art+science program pogledajte na sajtu www.artandscience.rs